Przejdź do treści

Zarządzenie nr 30/19/20 - Plan finansowy na 2020 rok

14.7 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 17/19/20 - Plan realizacji celów na 2020

52 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 16/19/20 - Regulamin monitoringu wizyjnego

2.1 MBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 13/19/20 - Zasady (polityka) rachunkowości obowiązujące przy realizacji projektu "Fabryka Kompetencji Kluczowych"

305 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 4/19/20 - Szkolna procedura organizacji i świadczenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej

519 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 3/19/20 - Procedura przeciwdziałania mobbingowego

344 KBPobierzPodgląd pliku

Zarządzenie nr 1/19/20 - Aneks nr 1 do Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych

274 KBPobierzPodgląd pliku